top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: TİP İSTANBUL TEKSTİL PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: TEŞVİKİYE MH. HÜSREV GEREDE CD. NO:56B ŞİŞLİ/İSTANBUL

İş bu aydınlatma metni, TİP İSTANBUL TEKSTİL PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“TİP”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin

1- Çalışanları,
2- Çalışan Adaylarını,
3- Tedarikçi Yetkililerini,
4- Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişileri, 5- Ürün veya Hizmet Alan Kişileri,
6- Çevrimiçi Ziyaretçileri,
7- Ziyaretçileri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler, firmalar ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklar aşağıda açıklanacaktır.

Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanmaktadır

1- Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanların erişebileceği şekilde toplanmaktadır. Kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Eski bir TİP çalışanı tarafımızla ietişime geçerek ilgili formu kullanarak, çalıştığı dönemde işlenen kişisel verileri ile ilgili bilgi alabilir.

2- Çalışan Adayları

A- Kimlik Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, sürücü belgesi numarası, veriliş tarihi, sürücü belgesi sınıfı, doğum tarihi, askerlik durum belgesi, imza.

b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

B- İletişim Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

E-posta adresi, ikametgâh adresi, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, diğer telefon numaraları

b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

C- Özlük Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
Çalışma geçmişi ve detayları, Eğitim durumu, Özgeçmiş, Referans bilgileri. b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

D- Mesleki Deneyim Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
Özgeçmiş, Yabancı dil bilgisi, Staj, Kurs, Seminer Sertifika bilgileri. b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

E- Referans Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
İsim, Soy isim, Telefon Numarası, Çalıştığı Bölüm, Unvan, Referans Tipi. b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek

F- Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları a- İşlenen Kişisel Veriler
CCTV Kayıtları
b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

3- Tedarikçi Yetkilisi
A- Kimlik Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası, Vergi kimlik numarası,

b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

B- İletişim Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, İşyeri İsmi ve/veya Unvanı, İşyeri adresi., İşyeri Telefon Numarası

b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

C- Finans Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
Banka adı ve şubesi, Hesap Numarası, IBAN numarası. b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, .Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

D- Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları a- İşlenen Kişisel Veriler
CCTV Kayıtları
b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

6- Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi A- Kimlik Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
İsim, Soyisim.

b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

B- İletişim Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, Adres/Adresler, Cep Telefonu Numarası, Diğer Telefon/Faks Numarası.

b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

C- Görsel – İşitsel Kayıtlar
a- İşlenen Kişisel Veriler
Fotoğraf Kayıtları, Video Kayıtları. b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili, Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

7- Ürün veya Hizmet Alan Kişi
A- Kimlik Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
İsim, Soyisim, T.C. kimlik numarası/Yabancı kimlik numarası, b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Üyelik ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, , Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

B- İletişim Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

E-posta adresi, İkametgah/Posta adresi, Cep telefonu numarası, Diğer Telefon Numaraları

b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, , Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

C- Şirket Yetkililerine Ait Bilgiler
a- İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İmza Sirküleri. b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

D- Finans Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Verileri
Banka adı ve şubesi, Hesap numarası, IBAN numarası, b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Üyelik ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

E- Hukuki İşlem Bilgisi
a- İşlenen Kişisel Veriler
İhbarname ve İhtarname kapsamındaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler.
b- Kişisel Veri İşleme Amaçları
Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi. F- Müşteri İşlem Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
Fatura bilgisi, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Sözleşme bilgisi, Çek ve Senet Bilgisi b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Üyelik ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

F- Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları a- İşlenen Kişisel Verileri
CCTV Kayıtları
b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

G- Pazarlama Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

Müşteri Deneyimi Anketi Bilgiler, Ödeme Geçmişi Bilgiler, Alışveriş Geçmiş Bilgileri, Şikayet Kayıtları.

b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

H- Görsel – İşitsel Kayıtlar
a- İşlenen Kişisel Veriler
Fotoğraf Kayıtları, Video Kayıtları. b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi, Yetkili, Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

8- Çevrimiçi Ziyaretçiler
A- İşlem Güvenliği Bilgileri
a- İşlenen Kişisel Veriler
IP Adresi, Diğer Trak Verileri (örn, bağlantı zamanı/süresi vb.). b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin

Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

9- Ziyaretçiler
A- Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları a- İşlenen Kişisel Veriler
CCTV Kayıtları
b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında ön görülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak TİP tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

Çerez Politikamız

- Çerezler; Ziyaret edilen internet siteleri tarafından internet tarayıcısına (Chrome, Internet Explorer, Firefox ya da Opera gibi)gönderilen küçük boyutlu metin dosyalarına çerez denmektedir.

- Üyelerin, tüketici olarak davranışlarını ve site içerisinde hangi bölümleri ziyaret ettiğini veya hangi bölümlere kaç kez tıklandığını anlamamız adına yardımcı olmaktadır.

- Çerezleri de, bu metinde yer alan ilke ve esaslara göre korumakta, işlemekte ve sürelere bağlı olarak imha etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, CCTV Kayıtları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve

 

telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, vb. dahil), Headhunter hizmeti sağlayan taraflar, üçüncü taraflarçevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler (örn:Hotjar), site kullanımı ölçüm sistemleri (örn:Google Analytics) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari tedbirleri almakta ve denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. TİP, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumayı ilke edinmiştir. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik araçları ve teknolojileri kullanır. Tarafımıza sağladığınız bilgileri şirket bünyesinde bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında ve/veya otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve saklamaktayız. kredi kartı numarası gibi hassas kişisel bilgileri İnternet üzerinden ilettiğimizde, bunları SSL (Secure Socket Layer, Güvenli Yuva Katmanı) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle koruruz. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Kullanılan Kredi kartları özel crypto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, TİP tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca;

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz,

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
hallerinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

TİP, Kişisel verilerinizi,

- Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik

Aktivitelerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na Bilgi Verilmesi,

amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarılması

TİP olarak, saklama hizmeti amacıyla gerekli veri güvenliği ve idari tedbirleri alarak kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak yurt dışına aktarabiliriz.

Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri

Kişisel verilerinizin saklanma süresi aşağıdaki şekildedir:

- Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

- Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

- Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini dilerse İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

- Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile TEŞVİKİYE MH. HÜSREV GEREDE CD. NO:56B ŞİŞLİ/ İSTANBUL adresine göndererek,

- Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte TİP İSTANBUL TEKSTİL PAZARLAMA DIŞ TİCARET LTD ŞTİ.’ye bizzat başvurarak,

- İlgili Kişi tarafından TİP İSTANBUL TEKSTİL PAZARLAMA DIŞ TİCARET LTD ŞTİ.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden babaogluciftligiassos@gmail.com adresimize göndererek;

TİP’e iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

bottom of page