top of page

WEB SİTESİ ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Sisteme üye olmadan ve sistem erişiminizden veya kullanımınızdan önce bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Sisteme üye olarak, sisteme erişmekle veya sistemi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, sisteme üye olmayabilir, erişmeyebilir veya sistemi kullanmayabilirsiniz. Eğer ki, böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. TİP İSTANBUL TEKSTİL PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu sözleşmede her zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve sisteme devam eden erişiminiz veya devam eden sistemi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Madde 1- TARAFLAR

A - İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (SÖZLEŞME) bir taraftan TEŞVİKİYE MH.HÜSREV GEREDE CD. NO:56B ŞİŞLİ/ İSTANBUL adresinde mukim TİP İSTANBUL TEKSTİL PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “TİP” olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan TİP’e ait www.babaogluciftligiassos.com İnternet Sitesini kullanacak olan internet kullanıcısı ....................................................... (bundan böyle “ÜYE”olarakadlandırılacaktır) (ikisinden biri ya da ikisi de bazen “TARAF”ya da “TARAFLAR”olarak adlandırılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Madde 2- SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

A - Bu sözleşme, www.babaogluciftligiassos.com (SİTE veya İNTERNET SİTESİ) web sitesinden ürün/mal/hizmet alımı yapmak ile internet üzerinden erişilen bir blog, yorum ve bilgi paylaşım platformu olarak, www.babaogluciftligiassos.com İnternet Sitesinden faydalanacak üyelerin, yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. İşbu sözleşme, ÜYE’lerin SİTE kullanımında tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır. ÜYE işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 3-ÜYELİK VE SİSTEMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

A - Sisteme üyelik için; kullanıcılar sistem üzerindeki “üye ol” kısmından üye olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik doldurulmasından dolayı TİP’in veya

herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyelik hesabının oluşturulması için ziyaretçi tarafından üyelik hesabı bilgilerinin doğru ve güncel olarak girilmesi ve onay/izin kutusunun tıklanması yeterlidir. ÜYE, üyelik hesabı bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmeme ve/veya tutmama sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumludur.

B - Ayrıca, ÜYE, oluşturduğu üyelik hesabı ismi ve şifresini gizli tutacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı takdirde doğabilecek zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Üyelik hesabı ile ilgili bilgiler, üyelik hesabına giriş yaptıktan sonra değiştirebilir ve/veya güncellenebilir.

C - ÜYE, üyelik hesabı üzerinden veya yazılı bildirim ile üyeliğini her zaman için sona erdirebilir.

D – TİP’in kendi takdirinde olmak üzere, TİP İnternet Sitesi’ni istediği zaman yayından kaldırabilir, değiştirebilir veya İnternet Sitesi üzerinden sağladığı hizmetleri durdurabilir. Aynı şekilde, TİP aşağıda belirtilenler dahil çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir. Bu gibi hallerde TİP herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

E – ÜYE, İnternet Sitesi üzerinden bir ürün/hizmet satın alması halinde, söz konusu işlem TİP ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine ve sair tüketici sözleşmelerine tabi olacaktır.

F - Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni, KVKK Rıza Metni, İptal ve İade Koşulları, Yasal Hatırlatmalar, Gizlilik ve Güvenlik Politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

G – TİP, İnternet Sitesi’nde ve İnternet Sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, İnternet Sitesi’ni kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayım anında yürürlüğe girer. ÜYE bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder ve değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da İnternet Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

H - Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden ÜYE, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirmeler için TİP tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, e-posta, sosyal medya ve online iletişim ağları ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verir. G- ÜYE, TİP’in bülten, ürün, hizmet, kampanya, tebliğ, içerik, rapor ve her türlü bilgilendirme için göndereceği sms ve epostaları almayı kabul eder.

İ - Üye her zaman için; üyelik hesabı üzerinden veya yazılı bildirim ile ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçtiğini TİP’e beyan edebilir. Üye’nin işbu talebi, ilgili elektronik iletişim kanal ve/veya kanallar özelinde mümkün olan en kısa süre içinde işleme alınır.

Madde 4 -ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A - Şifrenin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3. şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler durumu derhal TİP’e bildirmekle yükümlüdür. Bildirim işlemi, ÜYE’nin kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmemektedir.

B - www.babaogluciftligiassos.com sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik,hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise, üyelik iptal veya bloke edilir ve hizmetlerinin kullanılması engellenir.

C - ÜYE, üyeliğini ve www.babaogluciftligiassos.com sistemini, hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye, başkalarının www.babaogluciftligiassos.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici ve/veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

D - Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.babaogluciftligiassos.com kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep gereği vuku bulursa, ÜYE hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

E - ÜYE, İnternet Sitesi’ni hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Üye, özellikle, yanlış veya yanıltıcı bilgiler ile üyelik hesap bilgilerini doldurmayacak ve

gerçek olmayan ziyaretçiler adına üyelik hesap bilgileri oluşturmayacaktır. ÜYE, sistemi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. www.babaogluciftligiassos.com, yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sistem içeriğine dair, herhangi bir unsur veya sistemin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. www.babaogluciftligiassos.com yoluyla sağlanan tüm yorum, düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyallerin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca ÜYE’nın sorumluluğundadır. Diğer üyelerin yazdıkları tüm yorum,bilgi, düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgilerin ve materyallerin doğruluğundan, tamlığından ve kullanılırlığından TİP hiçbir şekilde sorumlu değildir.

F - ÜYE, sistem kullanımı ile bağlantılı olarak;

a- Türkiye Cumhuriyeti Yasalarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, diğer uluslararası sözleşmeleri ve diğer ülke yasalarını ihlal etmeyeceğini; bunlara; aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir içeriği iletmeyeceğini,

b- TİP ve www.babaogluciftligiassos.com’un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

c- www.babaogluciftligiassos.com içeriğine TİP görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak www.babaogluciftligiassos.com içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

d- Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

e- Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer ÜYE’lerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,

f- Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

g- Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini;

kabul, beyan ve taahhüt eder.

G - ÜYE, yazdığı yorumlardan vs. dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, TİP’in bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, TİP’in bir zarara uğraması durumunda bu zararları TİP’in ilk talebinde ödeyeceğini, TİP’e talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da TİP’in ilktalebinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

H - ÜYE; sistem aracılığıyla gönderdiği bilgi, yorum vs., TİP tarafından, yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edileceğini ve şikayet, yorum vs. içeriğinde gerektiğinde değişiklik yapılacağını, yapılan bu değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE; sistem aracılığıyla gönderdiği şikayet, yorum vs. gerektiğinde TİP tarafından yayımlanmayacağını veya yayınlamış ise kaldıracağını, ve bu sebeple herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

I - İnternetin global niteliğinin farkında olarak, ÜYE, online davranış kuralları ve kabul edilebilir nitelikteki içerik ile internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili yürürlükteki tüm yönetmeliklere ve ulusal ve uluslararası prosedürlere ve özellikle de teknik verilerin iletimi ile ilgili tüm yürürlükteki kanunlara uyacağını kabul etmektedir.

J - TİP, İnternet Sitesi’nin kullanım koşullarına veya işbu Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde, dilediği zaman ÜYE’den işbu koşullara uyulmamasından kaynaklanan zararları talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, İnternet

Sitesi’nin veya TİP’in başka bir hizmetinin, ÜYE tarafından kullanım şartları ihlal edilecek şekilde kullanılması halinde, TİP, bildirimde bulunmaksızın söz konusu üyeliği sona erdirecek ve/veya sona erdirebilmesini sağlayacak herhangi bir aracıyı devreye sokabilecektir.

K - TİP, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, babaoğlu çiftliği markası ve TİP’e ait diğer markalar, www.babaogluciftligiassos.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler,sözleşmeler ve bilgisayar yazılımları da dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet Sitesi’nde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. TİP’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

L - İnternet Sitesi ayrıca üçüncü şahıslardan gelen bilgileri ve diğer internet sitelerine olan linkleri de içermektedir. TİP, bilgilerin doğruluğunu ya da içeriğini kontrol etmemektedir. Bu nedenle, TİP, bu tür bilgilerin veya diğer internet sitelerinin içeriğinin kullanılması, bunlara erişilmesi veya bunların kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

MADDE 5 - TİP’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A- TİP hiçbir durumda aşağıda yazılanlardan sorumlu olmayacaktır:

a- www.babaogluciftligiassos.com sistemin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından, www.babaogluciftligiassos.com üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil vs.) TİP veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

b- www.babaogluciftligiassos.com ve www.babaogluciftligiassos.com sistemi içindeki hatalar, atlamalar ve/veya diğer kusurlardan ve/veya www.babaogluciftligiassos.com

yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

c- ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve sisteme erişim ve kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten kendisi sorumludur.

d- ÜYE, sisteme erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. TİP hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

e- TİP, ÜYE’nin hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş, ÜYE veya sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

f- www.babaogluciftligiassos.com kullanıcıların www.babaogluciftligiassos.com sitesi üzerinden ilettikleri ve bizzat doldurmuş oldukları ve üyelik formunda bildirmiş oldukları kişisel bilgilerini, KVKK Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler; ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibikullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekdir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metni’ni ,Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı inceyebilirsiniz.TİP, işbu KVKK Politikası'nda tanımlı olan haller ve ilgili rıza metni haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Ancak; TİP, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikayetlere çözüm bulmak amacıyla, firmalarla paylaşabilecektir.

g-TİP, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını ya da üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. TİP, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.babaogluciftligiassos.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, TİP'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

h- TİP, kullanıcılara ve kullanıcıların www.babaogluciftligiassos.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

i- www.babaogluciftligiassos.com sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler TİP tarafından saklanmakla beraber, bilgiler üçüncü kişilerle ve/veya diğer üyelerle ancak ve ancak izin verilmesi halinde paylaşılacaktır. Bilgilerin anonimleştirilmek şartı ile, bu bilgilerin TİP tarafından kullanılması ve/veya üçüncü kişilerle paylaşılması her zaman mümkündür.

MADDE 6 - İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

A - İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, mahkeme veya idari bir makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz olması halinde, bu durum, Sözleşmenin geçerliliğini veya Sözleşmenin diğer hükümlerinin uygunluğunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

B - Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

C - Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki sözleşmenin mevcudiyeti, yorumlanması, uygulanması, ihlali ile ilgili ve/veya her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul/Bakırköy mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

MADDE 7 - MÜCBİR SEBEPLER

A - İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesiyle birlikte, önceden öngörülemeyen ve/veya TİP’in kontrolü dışında gelişen yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs. gibi bir durumun ortaya çıkmasıyla TİP’in işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep halinde ÜYE, TİP’in yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı, herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

A - İşbu sözleşme ÜYE’nin sisteme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş olacak ve yürürlüğe girecektir.

Sözleşme herhangi bir süreye tabi değildir. TİP, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda TİP’ten herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 - TİP KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

A - ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TİP’in defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

bottom of page